Missie

We zijn gered door ons geloof in Jezus. Daar is de Bijbel helder over. De Bijbel zegt ook dat we als christenen iets van Jezus in ons hebben. Dit mag meer en meer zichtbaar worden in ons leven.

We willen jongeren en ouderen helpen en toerusten om het leven als christen concreet vorm te geven. Om het christen-zijn daadwerkelijk uit te leven. Daarom spreken we over actuele thema's die het leven van elke dag raken.

Zodat het licht schijnt voor de mensen en ze eer bewijzen aan onze Vader in de Hemel. (Matt.5:16)

Zo zal de wereld zien wie God is en de liefde van Jezus ervaren. Het is van belang dat we weten wat we geloven en dit in de praktijk van elke dag weten te brengen. Thuis, op ons werk, op school, in de kerk, bij onze families, bij onze vrienden.  

Door te spreken - in kerken, tijdens evenementen, voor verenigingen en organisaties - willen we mensen toerusten om het christen-zijn in de praktijk van elke dag uit te kunnen leven en om uit te kunnen leggen wat het inhoudt om te geloven.

Lees hier meer over de thema's en mogelijkheden voor kerken, verenigingen en organisaties.