Missie

We worden gered door ons geloof in Jezus. Daar is de Bijbel helder over. De Bijbel zegt ook dat we als christenen iets van Jezus in ons hebben. Dit mag meer en meer zichtbaar worden in het leven van elke dag. Op onze eigen plek, op onze eigen manier.

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. (1Joh.4:12)

We willen jongeren en ouderen helpen en toerusten om het leven als christen vorm te geven en het christen-zijn daadwerkelijk uit te leven. Daarom spreken we over actuele thema's die het leven van elke dag raken.

Zodat het licht schijnt voor de mensen en ze eer bewijzen aan onze Vader in de Hemel. (Matt.5:16)

Wanneer we samen licht-zijn, op onze eigen plek en in onze eigen omgeving, zal de wereld zien wie God is. Het is van belang dat ons geloof leeft, dat we weten wat we geloven en dat we dit in de praktijk weten te brengen. Thuis, op ons werk, op school, in de kerk, bij onze families en bij onze vrienden.  

Door te spreken - in kerken, tijdens evenementen, voor verenigingen en organisaties - willen we christenen toerusten om het christen-zijn in de praktijk van elke dag te brengen.