Hans Borghuis

Hans Borghuis is een gepassioneerd spreker. Hij gaat veel voor in kerkdiensten (interkerkelijk) en spreekt onder andere voor (studenten)verenigingen en organisaties, tijdens conferenties, voor mannen-, vrouwen- en jongerengroepen, kerkenraden en jongerenwerkers. Bijbels onderbouwd, praktisch en toegespitst op de praktijk van elke dag. lees meer over Hans

Bekijk hier de agenda
Voor preekvoorzieners

Hans werkte onder andere voor Bijbelschool de Wittenberg, de IZB, Alpha-cursus Nederland, Stichting De Haven en CAMA Zending. Hij spreekt en traint graag over onderwerpen als discipelschap, identiteit, leven in Gods plan, verandering, christen-zijn in de praktijk en andere praktische, Bijbelse thema's. lees meer