Hans Borghuis

Hans Borghuis is een gepassioneerd, interkerkelijk spreker en voorganger. Hij gaat wekelijks voor in kerkdiensten in Nederland en daarbuiten. Ook traint en begeleidt hij in kerken en organisaties.

Hans spreekt verder tijdens conferenties en evenementen, voor (kerk)leiders, studentenverenigingen, mannen-, vrouwen- en jongerengroepen. Praktisch en puur, vanuit de Bijbel en gericht op het leven van elke dag. Met regelmaat spreekt en traint Hans ook buiten Nederland. In het bijzonder in Italië, waar hij een speciale band heeft met de kerk van Verbania.

Wilt u Hans uitnodigen voor een kerkdienst, jeugddienst, jongerendienst, training, spreekbeurt of kerktraject? Vul dan hier het contactformulier in.

lees meer over Hans

Beschikbare data

- Bekijk hier het preekrooster 2023
- Bekijk hier het preekrooster 2024

Voor middag- of avonddiensten en voor andere aanvragen kunt u contact opnemen

Hans werkte onder andere voor de IZB, Bijbelschool de Wittenberg, Alpha-cursus Nederland, Stichting De Haven, CAMA Zending en Bright Fame. Hij spreekt graag over onderwerpen als discipelschap, identiteit, leven in Gods plan, leiderschap, verandering, christen-zijn in de praktijk van elke dag en andere Bijbelse thema's. lees meer

Referenties

Op deze pagina vindt u een overzicht van kerken waar Hans eerder is voorgegaan.

Preekbeurtenzoeker
Op deze pagina - speciaal bedoeld voor de preekvoorziening en preekvoorzieners - worden data gepubliceerd waarop Hans beschikbaar is voor preekbeurten (ochtenddiensten). Wilt u een preekafspraak maken, of heeft u een vraag voor een preekbeurt
, neem dan contact op via deze pagina.

Middag- en avonddiensten zijn niet in dit preekrooster opgenomen. U kunt contact opnemen wanneer u een aanvraag wilt doen voor een middag- of avonddienst.