Zou Jezus het vaccin nemen?

(G)EEN PRIK VOOR JEZUS?!


Afgelopen weekend plaatste een Facebookvriend een post waarin hij de vraag stelde hoe om te gaan met de toenemende polarisatie rondom vaccinatie en de corona-aanpak van onze overheid. In de reacties op deze post werd de polarisatie meteen - scherp en pijnlijk - duidelijk. Een van de reageerders stelde de vraag of Jezus ook een spuitje zou hebben genomen. Het antwoord werd er gelijk bijgegeven: ‘Echt niet!’.

Gevaccineerde christenen die weer op vakantie mogen
Nu wil ik niet twijfelen aan de intenties van de vraagsteller, die vertrouw ik. Maar aan de ene kant werden genoemd ‘christelijke vrienden die net het felbegeerde vaccin hebben ontvangen, die weer op vakantie mogen en dat soms trots, met foto en al meedelen’. Aan de andere kant werden christelijke vrienden genoemd die ‘veel linkjes toesturen die een somberder en duisterder beeld laten zien’. En: ‘zij praten niet over vakantie maar over hoe zij zich moeten voorbereiden op een duistere toekomst’.

Polariserend
Met alle respect (oprecht), maar is alleen dit niet al lichtelijk polariserend? Christelijke vrienden die gevaccineerd en wel weer op vakantie mogen, stellen tegenover christenen die het helemaal niet over vakantie hebben, maar juist over een nare toekomst? Licht tegenover duisternis. Lichtzinnigheid tegenover bezonnenheid. ‘Hoe gaan we hier als kerk en als christenen mee om?’ luidde de vraag.   

Reacties
Natuurlijk kwamen daar de reacties. Sommige nog wat verder polariserend, andere meer genuanceerd. Iemand vroeg zich af of Jezus een spuitje zou nemen. Hij was er zelf van overtuigd dat Jezus dit niet, nooit zou doen. Ik kreeg deze opmerking niet meer uit m’n hoofd.

Zou Jezus een spuitje nemen?

Zou Jezus...
Zou Jezus ook zo’n post hebben geplaatst? Zou Jezus ook zo furieus reageren op mensen die zich laten vaccineren? Zou Jezus ook zo heftig stelling hebben genomen? Zou Jezus hier ook hele epistels aan hebben gewijd? Zou Jezus ook het internet hebben afgespeurd naar allerhande theorieën? Zou Jezus…

Christenen die het ook niet zo goed weten
Ik spreek oprechte christenen die het ook niet zo goed weten. Veel van hen hebben zich inmiddels laten vaccineren, om uiteenlopende redenen. Niet zelden omdat ze daarmee andere mensen met wie ze contact hebben proberen te beschermen. Omdat ze met kwetsbare groepen te maken hebben. Soms omdat ze zo weer kunnen reizen, bijvoorbeeld omdat ze zendeling zijn (en hun leven wagen voor anderen). Sommigen laten zich vaccineren voor hun familie, sommigen voor zichzelf vanwege een broze gezondheid en ja, soms ook om weer enigszins ‘normaal’ te kunnen leven.

Over anderen beslissen
Ook spreek ik christenen - en niet-christenen trouwens - die het óók niet zo goed weten, die er zelf voor kiezen zich nu niet te laten vaccineren. Omdat zij daar hun eigen redenen en afwegingen voor hebben. Maar, gaan wij dan nu bepalen wie zich wel en niet mogen laten vaccineren? Gaan we mensen langs de meetlat leggen? Wanneer je in de gezondheidszorg werkt, dan is het okay je te laten vaccineren, maar als je het doet - en dan ook nog een foto durft te delen - zodat je weer kunt reizen, dan zullen wij je veroordelen?!

Jezus zou...
Zou Jezus een spuitje hebben genomen? Jezus zou hebben geluisterd, zich hebben verdiept in het leven van mensen. Hij zou geduld hebben gehad, lief hebben gehad. Jezus zou hebben gevraagd in Hem te geloven. Hij zou mensen niet hebben veroordeeld. Hij zou hebben opgeroepen tot nederigheid, over vergeving hebben gesproken en gevraagd hebben oog te hebben voor de armen, de zieken, de zwakken. Jezus zou het belang van anderen hoog hebben geacht en mensen in hun waarde hebben gelaten.

Jezus zou lief hebben gehad.

Samen
Kunnen we het daar alsjeblieft weer over hebben? Dat we weer samen optrekken om Zijn licht zichtbaar te maken in deze wereld? Door Hem na te volgen in datgene, wat we wél van Hem weten? Zullen we zo de polarisatie stoppen en ons weer verbinden?!

Hans Borghuis | www.hansborghuis.nl
Reageren? Mail naar: hans@hansborghuis.nl

-> Lees ook: Kunnen we nu even stoppen met moddergooien?
-> Lees ook: Dochter! Over moeders, dochters en zussen (in de seksindustrie)
-> Schrijf je in voor de nieuwsbrief van hansborghuis.nl