Hans werkt in de regio Deventer voor Stichting Ontmoeting, een organisatie die mensen die - om welke reden ook - zijn vastgelopen in hun leven wil ondersteunen om hun leven weer op orde te krijgen. Hen leren weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken om zo weer perspectief in hun leven te krijgen.

Ontmoeting opereert daar waar de wereld 'van de straat' de wereld van de 'gestructureerde maatschappij' raakt. Medewerkers en vrijwilligers doen hun werk vanuit christelijke naastenliefde door het voorbeeld van Jezus te volgen.

Activering, veldwerk, forensische zorg, pastoraat, inloop, ambulante begeleiding, ontmoetingnetwerken en begeleid wonen zijn een greep uit het aanbod. Op de website van Ontmoeting is verdere informatie te vinden over de organisatie.

In de (brede) regio van Deventer kan Hans namens Stichting Ontmoeting worden uitgenodigd voor een kerkdienst, een jongerendienst, een zangavond, een mannen- of vrouwenavond, een gemeenteavond, jeugdvereniging of catechese. Thema's gekoppeld aan het werk van Ontmoeting zijn o.a. gerechtigheid, identiteit en discipelschap maar ook andere thema's zijn mogelijk.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. Graag op het contactformulier vermelden dat het een uitnodiging via Stichting Ontmoeting betreft.

Deventer