Hans kan uitgenodigd worden voor een kerkdienst, jeugd- of jongerendienst, gemeenteavond, bijeenkomst van jongeren of ouderen of andere gelegenheid via de christelijke organisatie De Haven. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: gerechtigheid, een verschil maken, identiteit en discipelschap, gekoppeld aan het onrecht dat in de wereld van de prostitutie veelvuldig voorkomt.  

Stichting De Haven is een christelijke organisatie in Den Haag die psychosociale en praktische hulp biedt aan vrouwen die in de prostitutie werken of hiermee te maken hebben.

> Meer over prostitutie in Nederland.
> In de prostitutie voor je moeder of je kind?
> Christenen in de prostitutie
> Prostitutie en onrecht

Gezien, niet bekeken
Iedere week ontmoeten we tientallen vrouwen die in de prostitutie werken. Met de een hebben we gezellige gesprekjes, met een ander bidden we in de kleine krappe peeskamer, weer een ander wuift met haar hand: dit keer geen praatje en een vierde kijkt niet op van haar mobiel. Geen zin. Geen tijd. Te moeilijk. Te gevaarlijk. Het blijft gissen en wij blijven proberen. Bij De Haven weten we welke gevolgen werken in de prostitutie kan hebben.

Vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie zijn enorm veerkrachtig. Mensen die vechten voor een beter bestaan voor henzelf, hun familie en hun kinderen. Soms zijn de omstandigheden waarin ze terecht zijn gekomen ronduit ellendig en verdrietig. Door ons veldwerk bezoeken we hen iedere week door weer en wind en de maatschappelijk werkers gaan elke dag hard aan de slag voor hun cliënten. We veroordelen de vrouwen niet maar herinneren hen aan hun eigen kracht en dromen. Het is de kracht om te bouwen en te dromen van een andere toekomst, soms tegen alle verwachtingen in. We bekijken hen niet zoals hun klanten dat doen, maar zien hen zoals ze zijn.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingdehaven.nl

Nodig Hans via De Haven uit voor een spreekbeurt, training of kerkdienst.