Prostitutie in Nederland

Prostitutie is het tegen betaling ter beschikking stellen van het lichaam voor het hebben van seks.

Naar schatting zijn er in Nederland zo'n 20.000 tot 30.000 mensen - voornamelijk vrouwen - fulltime werkzaam in de prostitutie. Ongeveer de helft van hen is afkomstig uit het buitenland. Verweg de meeste vrouwen doen dit werk niet uit vrije wil. Soms gedwongen door mensenhandel of een pooier, soms gedwongen door familie of armoede.

In totaal zijn in Nederland ongeveer 1.300 werkplekken voor raamprostitutie, de meest zichtbare vorm van prostitutie. Daarnaast zijn er bordelen, seksclubs, escort en ook in toenemende mate de online prostitutie.

Het aantal slachtoffers dat in beeld is betreft slechts een klein deel van alle slachtoffers van mensenhandel die in Nederland voorkomen. Uit schatting van het onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt dat het jaarlijks gaat om tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 60 procent van de prostituees in Nederland het slachtoffer is of is geweest van geweld van onbekenden.

Naast geweld en dwang hebben mensen in de prostitutie ook te maken met forse gezondheidsrisico’s.


Lees meer

> In de prostitutie voor je moeder of je kind?
> Christenen in de prostitutie
> Prostitutie en onrecht
> Volgen wij dit voorbeeld van Jezus?Het is enorm belangrijk om de verhalen van deze vrouwen te vertellen en te blijven vertellen. De overgote meerderheid doet dit werk niet uit vrije wil. Een groot deel van hen is christen. Zij zijn even waardevol als ieder ander, onderdeel van hetzelfde Lichaam als elke andere christen. Thema's die hun levens raken, raken het leven van elke christen; onrecht en gerechtigheid, identiteit en verandering, de liefde van God en de liefde van mensen. En handelen wij zoals Jezus handelde? Nodig ons uit om meer te vertellen, om hun verhalen te delen, om de verbinding te leggen met het leven van andere christenen, om samen op te staan tegen het enorme onrecht dat hier plaatsvindt.

Neem contact met ons op.

Meningen

Grofweg gezien bestaan er twee zienswijzen op prostitutie. De ene zienswijze is: "prostitutie is het oudste beroep ter wereld en is niet weg te denken uit onze maatschappij. Als er geen prostituees zijn dan gaan mannen verkrachten" wordt gezegd. De prostituee kiest volgens deze groep mensen vrijwillig voor dit beroep en het zou dan ook een normaal beroep moeten heten. Lees ook deze blog.

De tweede zienswijze is: "prostitutie is géén gewoon beroep. Het verkopen van seksuele diensten tegen betaling is vernederend, ongelijkwaardig en gebaseerd op een ongezonde machtsrelatie. Mannen gaan niet meer verkrachten als er geen prostituees zijn".

Sinds 2000 is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Onderzoek toont aan dat het een kwetsbaar beroep is. Daarnaast laat onderzoek ook zien dat mensenhandel - ook in de legale - prostitutie een zeer grote rol speelt.

Mensenhandel is het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil, met als doel een of andere vorm van “seksuele” uitbuiting.

Lees ook deze blogs voor meer informatie.