Hans Borghuis

Hans Borghuis is een gepassioneerd voorganger en spreker. Hij gaat veel voor in kerkdiensten (interkerkelijk) en geeft trainingen aan groepen in kerken en voor (studenten)verenigingen en organisaties. lees meer over Hans

Beschikbare data 2022

Voor 2022 zijn onderstaande data nog beschikbaar voor ochtenddiensten. Voor middag- of avonddiensten en voor andere aanvragen kunt u contact opnemen.

De volgende zondagen zijn in 2022 nog beschikbaar voor ochtenddiensten (bekijk hier het preekrooster voor 2022):

- zondag 17 april 2022;

Voor aanvragen voor 2023 kunt u contact opnemen.

Hans werkte onder andere voor de IZB, Bijbelschool de Wittenberg, Alpha-cursus Nederland, Stichting De Haven, CAMA Zending en Bright Fame. Hij spreekt en traint graag over onderwerpen als discipelschap, identiteit, leven in Gods plan, verandering, christen-zijn in de praktijk van elke dag en andere praktische, Bijbelse thema's. lees meer

Referenties

Op deze pagina vindt u een overzicht van kerken waar Hans eerder is voorgegaan.

Preekbeurtenzoeker
Op deze pagina - speciaal bedoeld voor preekvoorziening/preekvoorzieners - worden data gepubliceerd waarop Hans beschikbaar is voor preekbeurten (ochtenddiensten). Wilt u een preekafspraak maken, of heeft u een vraag voor een preekbeurt in 2022 of 2023, neem dan contact op via deze pagina.

Middag- en avonddiensten zijn niet in dit preekrooster opgenomen. U kunt contact opnemen wanneer u een aanvraag wilt doen voor een middag- of avonddienst. Bekijk hier het preekrooster voor 2022.