Hier om licht te zijn...


Matteüs 5:13-16 (NBV)

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.Matthew 5:13-16 (MSG)

13 Let me tell you why you are here. You're here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your uesefulness and will end up in the garbage. 14-16 Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.

Missie

We worden gered op grond van ons geloof in Jezus. Daar is de Bijbel (o.m. Joh. 3:16, Rom. 10:9, Gal. 2:16 Ef. 1:7) helder over. De Bijbel zegt ook dat we als christenen iets van Jezus in ons hebben, dat we op Hem lijken (o.m. Rom. 8:29, 2Kor. 3:18, Fil. 2:5). Dit mag steeds meer zichtbaar worden in ons leven.

We willen jongeren en ouderen helpen en toerusten hun leven als christen concreet vorm te geven. Om het christen-zijn daadwerkelijk uit te leven. Daarom spreken we over actuele thema's die het leven van elke dag raken.

Zodat ons licht schijnt voor de mensen, ze onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de Hemel. Als zout van de aarde en licht in de wereld. (Matt.5:16)

Zo zal de wereld zien wie God is, zo zullen mensen de liefde van Jezus ervaren. Het is van belang te weten wat we geloven om dit vervolgens in de praktijk van elke dag te kunnen brengen.

We willen mensen toerusten, bemoedigen en helpen om het christen-zijn uit te leven en om uit te kunnen leggen wat het inhoudt te geloven. Dit doen we door te spreken in kerken, tijdens evenementen, voor verenigingen, diverse groepen en organisaties. En door korte of langere trajecten met kerken, gemeenten of groepen op te trekken, te trainen en te begeleiden.

Hier om licht te zijn

Matteüs 5, een van mijn favoriete bijbelteksten. Met regelmaat spreek en preek ik over deze tekst. Ik kom regelmatig mensen tegen - zowel ouderen als jongeren - die zich afvragen wat de zin van hun leven is. Waarom zijn we hier op aarde? Voor christenen meer specifiek: wat is Gods plan met mijn leven? Een legitieme vraag.

Sommige christenen kunnen deze vraag precies beantwoorden, zij hebben scherp voor ogen wat Gods plan voor hun persoonlijke leven is. Dat is natuurlijk geweldig! Maar de meeste christenen - die ik tegenkom - weten het niet zo goed. Zij stellen zichzelf steeds weer de vraag: waarom ben ik hier, wat wil God dat ik doe?

Ik draai de vraag graag om: op welke manier kunt u, kun jij je leven in overeenstemming brengen met Gods plan voor deze wereld?!

Een andere mindset, een andere invalshoek misschien. Wat is dan Gods plan met deze wereld? Volgens mij ligt het antwoord op deze vraag - in elk geval voor een deel - besloten in deze uitspraak van Jezus in Mattheüs. Wij zijn het zout van de aarde, het licht in de wereld. Hier om Zijn licht zichtbaar te maken. Niet ergens weggemoffeld, maar voor iedereen duidelijk zichtbaar. Zodat de mensen om ons heen dit licht ook zullen zien.

In de vertaling van The Message staat: 'bringing out the God-colors in the world'. De veelkleurigheid van God wordt zichtbaar door de veelkleurigheid van ons mensen. We hebben niet allemaal exact dezelfde kleur maar samen maken we de kleuren van God zichtbaar in deze wereld. Doen we dat niet, dan dooft het licht en wordt het donker. Geen 'slappe hap' dus maar een stevige gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat is jouw kleur, wat is uw kleur? Op welke manier laat jij, laat u dit Licht schijnen? In jouw omgeving, op jouw plek, in de wereld? Jezus limiteert Zijn uitspraken niet, samen zijn we het zout van de aarde, het licht in deze wereld. Samen maken we Jezus zichtbaar.

Hans Borghuis

Hans & Leida Borghuis

Missie Italië

Sinds 2015 trekken we intensief op met de kerk van Verbania aan het Italiaanse Lago Maggiore en we zijn hier regelmatig om te spreken en te helpen de gemeente op te bouwen. In Italië is minder dan 1,5% van de bevolking protestants/evangelisch christen. Dit maakt de positie van de weinige protestants/evangelische kerken die er zijn erg belangrijk. De kerk van Verbania heeft een enorme impact en is een baken van licht en hoop voor de stad en wijde omgeving. Onze missie is om zout en licht te zijn, om Jezus zichtbaar te maken voor Italianen die Hem niet kennen. Daartoe willen we ook gemeenteleden toerusten, bemoedigen en helpen het christen-zijn uit te leven in daden en het geloof in Jezus onder woorden te brengen.
Partner met ons om de liefde van Jezus in Italië uit te delen!