Mogelijkheden voor kerken, organisaties en verenigingen

Kerken
Hans gaat veel voor in kerkdiensten, hij spreekt interkerkelijk, in heel Nederland en met enige regelmaat daarbuiten. Zijn preken zijn altijd actueel en Bijbels onderbouwd en sluiten aan op de praktijk van het leven als christen van elke dag. Hans maakt graag gebruik van concrete voorbeelden die hij tegenkomt in zijn werk voor diverse christelijke organisaties.

Verenigingen en organisaties
Spreekbeurten - voor onder andere studentenverenigingen, mannenverenigingen, vrouwengroepen, jongerengroepen, kerkenraden, schoolverenigingen en organisaties - zijn altijd interactief. Thema's waar Hans graag over spreekt en in traint zijn discipelschap, identiteit, leven in Gods plan, verandering, christen-zijn in de praktijk van elke dag en andere praktische, Bijbelse thema's. In overleg zijn uiteraard ook andere onderwerpen mogelijk. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.