Kerkdiensten


Op zoek naar een inspirerende en motiverende spreker voor een kerkdienst of jongerendienst? Hans spreekt in verschillende soorten kerken en heeft veel ervaring - in Nederland en daarbuiten - met zowel reguliere kerkdiensten alsook met jeugd- en jongerendiensten, themadiensten etc. De onderwerpen van de diensten worden altijd in overleg afgestemd, dit kunnen onderwerpen zijn als: identiteit als christen, discipelschap, gerechtigheid, bidden, geloofszekerheid, christelijke levensstijl, veroordeling, de Bijbel, de Heilige Geest, levensverandering en diverse andere Bijbelse thema's. Is er al een thema voor een dienst vastgesteld dan denkt Hans hier graag in mee.

Kerkdienst Protestantse Gemeente Zevenhoven