Jongerendiensten


Hans kan worden uitgenodigd voor jeugddiensten en jongerendiensten. Hij heeft veel ervaring in het spreken in verschillende soorten kerken en in het werken met jeugd- en jongerengroepen. Onderwerpen van de diensten worden altijd in overleg afgestemd, dit kunnen onderwerpen zijn als: identiteit als christenjongere, discipelschap, bidden, geloofszekerheid, christelijke levensstijl, gerechtigheid, veroordeling, de Bijbel, de Heilige Geest, levensverandering en diverse andere thema's. Is er al een thema voor een dienst vastgesteld dan denkt Hans graag mee over de invulling hiervan.

Onder andere in de periode waarin Hans voor Bijbelschool de Wittenberg werkte ontwikkelde hij diverse trainingen specifiek voor groepen jongeren. Deze trainingen concentreren zich rondom de onderwerpen discipelschap, identiteit en verandering.

Klik hier om Hans uit te nodigen.

Kijk hier voor online mogelijkheden!