CHRISTELIJKE JONGEREN IN CORONATIJD

Veel jongeren vinden deze tijd erg lastig. Vanwege de vele beperkingen waar ze mee te maken hebben en doordat hun sociale leven op een laag pitje staat. Maar ook het missen van kerkdiensten en fysieke bijeenkomsten wordt vaak genoemd. Steeds meer jongeren geven aan te worstelen met eenzaamheid en depressie.

Voor veel christelijke jongeren heeft dit ook een grote impact op hun geloofsleven. Tegelijk zoeken zij naar manieren om hun geloof - juist in deze tijd - uit te kunnen leven en van betekenis te zijn. We gingen met een aantal van deze jongeren in gesprek. Hun verhalen lees je hier.

Interviews

1. Jessica
2. Daniël
3. Hilde & William
4. Janyke
5. Tom (volgt binnenkort)
6. - (volgt binnenkort)
7. - (volgt binnenkort)

Tips of reageren: stuur een email

Hans

Als spreker trek ik regelmatig een poosje op met jongerengroepen. Met sommige groepen kortdurend en met anderen met regelmaat. De afgelopen maanden waren anders. Voor iedereen, maar zeker ook voor jongeren. Met regelmaat horen we hier ook over in de media. Over toenemende angst, stress, onzekerheid en eenzaamheid.

Ook tijdens trainingen en jongerendiensten geven veel jongeren aan deze tijd erg lastig te vinden. Vanwege alle beperkingen waar ze mee te maken hebben en doordat hun sociale leven op een laag pitje staat. Ook het missen van kerkdiensten en fysieke bijeenkomsten wordt genoemd. Jongeren geven aan te worstelen met eenzaamheid en onzekerheid en voor veel christelijke jongeren heeft dit impact op hun geloof. Tegelijk zoeken ze naar manieren om hun geloof juist in deze tijd uit te kunnen leven, om van betekenis te kunnen zijn.

We gingen met een aantal jongeren - diverse achtergronden, uiteenlopende leeftijden - in gesprek. We interviewden hen en we schreven hun verhalen op. Hoe ervaren zij de tijd waarin we nu leven? Wat houdt hen bezig, wat zijn hun uitdagingen? Hebben zij te maken met eenzaamheid? Hoe kijken ze aan tegen de huidige situatie? Maar ook: hoe ervaren zij hun geloof in deze tijd, wat doen ze om dat geloof juist nu handen en voeten te geven? Slagen ze daarin en wat hebben zij - op hun beurt - nodig, van elkaar, van ouderen, van de kerk?

Hans Borghuis


Leendert  

Nadat ik 1,5 jaar geleden tot geloof ben gekomen is er een grote liefde geboren voor Gods Woord. Ik heb de kracht van gemeenschap van gelovigen beginnend leren ervaren door bijbelkring, contacten met medeglovigen en door de uitwerking van een biddende gemeente te zien op hun omgeving. Het heeft mijn ogen geopend van het grote belang van gezond gemeente zijn en de grote nood die veel jongeren en kerken hier in ondervinden.

Toen het coronatijdperk aanbrak is deze nood alleen maar sterker geworden naar mijn idee. Bijbelstudies, conferenties, christelijke verenigingen en jeugdverenigingen konden allemaal niet meer life doorgaan.

Ik ben benieuwd hoe deze tijd voor jongeren een zegen kan zijn op hun geloofsleven, of hoe het kwam dat deze tijd juist een tijd van worstelen is geweest of zelfs van uitglijden. Welke factoren spelen hierin mee? Ervaren jongeren nu meer steun van medechristenen, gemeente of kerk? Mijn oprechte hoop is dat deze tijd jongeren vaster zal maken in hun geloof en ik hoop dat deze artikelen hierin een bijdrage kunnen leveren.

Leendert Guiljam


Uit de Media
Youth for Christ: kerken let op jongeren (Nederlands Dagblad, 16 februari 2021) | Jongeren worstelen door corona (Het Parool, 28 januari 2021) | Zorgcoach slaat groot alarm om jongeren, 'Tieners zijn moedeloos' (AD, 28 januari 2021) | Jongeren aan Rutte: 'Wij willen geen verloren generatie worden' (Metronieuws, 28 januari 2021) | Problemen achter de voordeur: jongeren somberder, soms zelfs depressief door corona (Dagblad van het Noorden, 28 januari 2021) | Coronadepressies onder jongeren: grote zorgen maar vooralsnog geen harde cijfers (de Volkskrant, 22 januari 2021) | Jongeren somber door lockdown: 'Mijn leven is saai en uitzichtloos' (NOS, 28 januari 2021) | Coronabeperkingen raken jongeren hard: ‘Alles wat leuk was, is weg’ (de Gelderlander, 17 januari 2021) | Meer jongeren eenzaam door corona: in alle soorten en maten (1Limburg, 19 januari 2021) | Waar blijft het oog voor jongeren tijdens deze lockdown? (Het Parool, 23 januari 2021) | Slaapproblemen, eenzaamheid en depressiviteit: Overijsselse jongeren hard geraakt door corona (RTV Oost, 13 januari 2021) | Jongeren lopen door de coronabeperkingen vaker rond met plannen voor zelfdoding (Leeuwarder Courant, 23 januari 2021) | Eenzame jongeren steeds depressiever (Omroep Brabant, 17 januari 2021) | Nederlandse Ggz trekt aan de bel: Mentale gezondheid in gevaar door corona. Meer zelfverminking en suïcidaliteit onder jongeren (Het Streekblad, 18 januari 2021) | GGZ overspoeld door jongeren, depressies onder studenten (Omroep Gelderland, 22 januari 2021) | Spoedeisendehulparts ziet meer jongeren die het door corona niet meer zien zitten (EenVandaag, 1 december 2020 |  

Op zoek naar een spreker voor een jeugd- of jongerendienst? Een interactieve training met jongerengroep of studentenvereniging? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.