In gesprek over eenheid tijdens eerste Tour For Unity-avond

Afgelopen zondag werd in Zuidwolde (GR) de eerste in een reeks van Tour For Unity-avonden georganiseerd. Bezoekers gingen onder meer met elkaar in gesprek over thema’s als polarisatie, eenheid, liefde en verbinding.

De Tour For Unity is een initiatief van singer-songwriter Jildou Bakker en spreker Hans Borghuis. Hans: ‘Er wordt ontzettend veel gepraat over polarisatie en verdeeldheid, dat constateerden we ook bij onszelf. Om het niet alleen bij spreken en schrijven te laten, vonden we het tijd worden om actief iets in beweging te zetten. Met de Unity-avonden willen we op een positieve manier iets in beweging zetten en met elkaar het gesprek aangaan. Om oog te hebben voor de verschillen die er zijn, om iets van elkaars perspectieven te kunnen begrijpen en vooral om samen te zoeken naar eenheid en verbinding’.

Bezoekers in de Protestantse Gemeente Zuidwolde luisterden zondagavond naar muziek van Jildou. Ze zong onder andere eigen nummers als ‘Ook maar een mens’ en ‘Littekens’ maar ook covers van bekende liederen zoals ‘Love like this’ van Lauren Daigle. Ook werd er samen gezongen, zo kwam - heel toepasselijk - het lied ‘Breng ons samen’ voorbij tijdens de avond.

Hans Borghuis bracht een interactieve overdenking rond de thema’s polarisatie en eenheid. Dit deed hij op een interactieve manier waarbij de aanwezigen tussendoor kort met elkaar in gesprek gingen en af en toe hun telefoon nodig hadden om te reageren. Ook mensen die via de livestream meekeken konden op deze manier meedoen.

Bezoekers van de avond in Zuidwolde waren enthousiast. ‘Dit smaakt naar meer’, ‘Wat zou het mooi zijn om hier als gemeente een vervolg aan te kunnen geven.’, ‘Mooi om zo samen op zoek te gaan.' en 'Erg goed om met elkaar over onderwerpen te praten waar je het normaal niet zo snel over hebt.’ waren na afloop een aantal reacties van bezoekers. Er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tijdens de koffie verder door te praten.

Op initiatief van organiserende kerken trekken Jildou en Hans de komende tijd het land door om met de Tour For Unity meer aandacht te vragen voor het thema eenheid. Jildou: ‘Niet omdat er geen verschillen zouden mogen zijn, maar wel omdat er belangrijkere zaken zijn die ons samenbinden. Op deze manier willen we iets proberen bij te dragen aan de zoektocht naar eenheid en verbinding’.

Hans: ‘Je merkt dat dit thema in veel kerken leeft. Soms is het erg lastig om in verbinding te blijven, zeker ook met de jongeren van de gemeente. De vraag naar relevantie speelt misschien wel sterker dan ooit tevoren. Wat hebben we als kerken te bieden, staan we samen nog ergens voor?’.

Er zijn nog een aantal data beschikbaar om een Tour For Unity-avond te organiseren. Meer informatie is te vinden op www.hansborghuis.nl/unity.


Tour For Unity

In veel kerken speelt het thema eenheid een grote rol. Het kan lastig zijn om met kerkleden – zeker ook de jongeren - in contact en verbinding te blijven. Samen met Jildou Bakker introduceren we een compleet concept voor kerken. laagdrempelig en eenvoudig te organiseren: de ‘Tour for Unity’.

Kerk in Italië

Over Italië is meer te noemen dan alleen het geweldige eten, de erg vriendelijke mensen, het fijne weer of de prachtige streken die het land rijk is. De kerk van Verbania is een baken van licht en hoop voor de wijde omgeving. Een plek waar Jezus zichtbaar wordt gemaakt.

Traject met je kerk

Weten wat er echt speelt? Als kerk of gemeente samen op zoek naar relevantie. Met oog voor de verschillen die er zijn toch als 'één lichaam' de toekomst tegemoet? Focus op wat samenbindt, met ruimte voor verschillen? Een (kort) traject met je kerk of gemeente helpt je op weg.