Hans & Leida Borghuis


Missione Italia

Sinds 2015 trekken we intensief op met de kerk van Verbania - aan het Italiaanse Lago Maggiore - en zijn we met regelmaat in Italië om te (s)preken, te trainen en te helpen de gemeente op te bouwen. Het voorgangers-echtpaar van de gemeente, Donato en Antonietta Di Lecce (foto), zijn - evenals veel gemeenteleden - goede vrienden geworden. We hebben grote bewondering voor hun enthousiasme, hun inzet, hun liefde voor God en liefde voor mensen.

In Italië is sprake van veel bijgeloof en maar weinig Italianen kennen de boodschap van Jezus en het goede nieuws van het evangelie. Minder dan 1,5% van de bevolking protestants/evangelisch christen. Dat maakt de positie van de weinige protestants/evangelische kerken die er zijn erg belangrijk. De kerk van Verbania heeft een enorme impact op de stad en de wijde omgeving.

Voor de gemeenteleden van de kerk is het een heel bewuste keuze om de kerk te bezoeken. Vaak is men de enige christen in zijn/haar omgeving en soms zelfs de enige in zijn/haar gezin. De kerk van Verbania is in de wijde regio bekend, mensen rijden soms een uur of langer om een kerkdienst of bijeenkomst te bezoeken. Naast autochtone Italianen bestaat een deel van de kerkleden uit migranten en vluchtelingen.

De kerk wil een baken van licht en hoop voor Verbania en wijde omgeving zijn. Door zondagse samenkomsten en doordeweekse ontmoetingen voor jong en oud. Maar zeker ook door een thuis te bieden voor mensen in nood, een plek waar mensen geholpen worden.

Help mee om Jezus zichtbaar te maken in Italië.
Ga hier naar de website van CAMA Zending of lees hieronder hoe je mee kunt doen.

Jezus zichtbaar maken in Italië

Begin 2022 kwam de vraag of we meer frequent ondersteuning kunnen bieden en we voelen ons sterk geroepen gehoor te geven aan deze vraag. Omdat ons hart uitgaat naar deze gemeente en naar de vele Italianen die nog niet over Jezus hebben gehoord en Hem niet kennen. Maar zeker ook omdat diverse gebeurtenissen en woorden ons steeds in deze richting wijzen.

In overleg met de leiding van de gemeente zijn we nu meerdere periodes per jaar in Italië. Juist op deze manier kunnen we nu de meeste impact hebben. Zo kunnen we qua frequentie en besteedbare tijd echt van betekenis zijn en meewerken aan het verder opbouwen van de gemeente, het trainen van leiders en het toerusten van gemeenteleden, ondersteunen in het jongerenwerk, opzetten van evangelisatiewerk (zoals de Alpha-cursus) etc. Ook bieden we ondersteuning rond de plannen voor een eigen gebouw voor de kerk en we faciliteren missiereizen naar Italië voor (Nederlandse) jongerengroepen.

Onze missie is om zout en licht te zijn, om Jezus zichtbaar te maken voor Italianen die Hem niet kennen. Daarvoor willen we gemeenteleden toerusten, bemoedigen en helpen om het christen-zijn uit te leven in daden en het geloof in Jezus onder woorden te kunnen brengen. We geloven sterk in de kracht van de lokale gelovigen die hun taal en cultuur zelf het beste kennen.

We werken nauw samen met CAMA Zending, een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd. Door deze registratie is het voor donateurs mogelijk om giften bij de inkomstenbelasting (gedeeltelijk) af te trekken.

Partner met ons om de liefde van Jezus in Italië uit te delen

De missie voor Italië kost ons de nodige tijdsinvestering, dat hebben we er graag voor over. De missie brengt ook financiële uitdagingen met zich mee. Doordat we gedurende de periodes in Italië minder 'regulier' kunnen werken, reis- en verblijfskosten maken, kosten hebben maken voor de huur van ruimtes voor activiteiten etc. Het mag ons - ook financieel - wat kosten, maar al met al betreft het een fors bedrag op jaarbasis. Dit kunnen we niet alleen dragen.

We zijn afhankelijk van partners. Mensen die naast ons staan in gebed en met financiën. Mensen die op deze manier betrokken willen zijn bij het werk in Italië en het belangrijk vinden dat de liefde van Jezus gebracht wordt daar waar Hij het minst gezien wordt.

Het werk in Italië wordt mede mogelijk gemaakt door CAMA Zending. Financieel partnerschap verloopt via deze zendingsorganisatie.
Je kunt hier je gift overmaken via de website van CAMA Zending.

Maak je liever zelf een (regelmatige) gift over, dan kan dat op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48
t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen en o.v.v. Hans & Leida Borghuis.

Denk je op een andere manier iets bij te kunnen dragen aan het werk in Italië? Neem dan contact met ons op.


Nieuws & gebedspunten

Wil je op de hoogte worden gehouden van ons werk in Italië en wil je concrete gebedspunten in je mailbox ontvangen? Stuur dan een email naar hans@hansborghuis.nl.

Uitnodigen

Wil je een persoonlijk gesprek voor meer informatie of wil je ons uitnodigen voor een gemeenteavond, kerkdienst of andere bijeenkomst? Neem hier contact met ons op.

Kom naar Italië

Kom zelf naar Italië om kennis te maken met de kerk en het werk. Ook voor (jongeren)groepen zijn er diverse mogelijkheden om een (missie)reis te maken. Neem contact op.