De Wittenberg, Krakelingweg 10 in Zeist

Stichting De Wittenberg werd in 1972 opgericht als Bijbelschool en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist.

Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels een opleiding bij de Wittenberg gevolgd. Veel van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.

Tot 2019 bestond het vormingsjaar (Bijbelschool) Een Jaar Wittenberg, daarnaast was er de opleiding Discipelschap in 80 dagen en de cursus Discipelschap in 20 Weken. Ook de Jongerenwerkersopleiding (een opleiding waarin je in twee jaar wordt opgeleid tot een professioneel jongerenwerker die beroepsmatig inzetbaar is in de kerk of een christelijke jongerenorganisatie) was tot en met seizoen 2018-2019 onderdeel van de Wittenberg.

Avond op de Wittenberg in Zeist

Tot begin 2019 was Hans verbonden aan Bijbelschool de Wittenberg in Zeist. Als stafwerker was hij hier onder andere verantwoordelijk voor de communicatie en het relatiebeheer van de Bijbelschool. Daarnaast ontwikkelde hij een aantal trainingen, specifiek voor jongeren en gaf hij les aan de opleiding Een Jaar Wittenberg.   

Namens de Wittenberg ging Hans veel het land in om te spreken en om voor te gaan in kerkdiensten en jongerendiensten. Ook gaf hij trainingen aan jongerengroepen op de Wittenberg en aan groepen in kerken, bij studentenverenigingen en jongerenorganisaties door heel Nederland.

De trainingen zijn in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en kunnen worden geboekt, evenals de kerkdiensten en jongerendiensten over deze - en andere - onderwerpen.

Thema's waar Hans veel over spreekt en waar een aantal trainingen over gaan zijn o.a. identiteit als christen(jongere), discipelschap en gerechtigheid.

Neem contact op voor de mogelijkheden voor jouw kerk, vereniging of organisatie.

Team Bijbelschool de Wittenberg 2017-2018

De Wittenberg wil christelijke jongeren toerusten om hun plek in de maatschappij in te nemen en biedt daarvoor het vormingstraject Inside-out aan, bedoeld voor jongeren van 17 tot en met 24 jaar. Twee maal per jaar is er een instapmoment voor dit vijf maanden durende traject. Studenten en de andere bewoners van het gebouw (17 tot en met 35 jaar) vormen samen een christelijke leefgemeenschap.

De Wittenberg is ook een gastvrije plek voor wie rust, stilte en bezinning zoekt. Meer informatie: www.dewittenberg.nl