Bouw mee aan de kerk van Verbania

Italië is meer dan alleen lekker eten of een fijn klimaat. Ondanks dat Italië een katholiek land is, kennen veel Italianen het goede nieuws van het evangelie niet. Er is sprake van veel bijgeloof en er zijn veel tradities en gebruiken op dit gebied. Minder dan 1,5% van de Italianen is protestants-evangelisch christen. Dit maakt de positie van de weinige protestants-evangelische kerken erg belangrijk. Zeker ook de positie van de kerk ‘Chiesa New Life' in Verbania aan het schitterende Lago Maggiore.

Hoewel het vaak niet makkelijk is, mag het volgen van Jezus wat kosten. De kerk is als een baken van licht en hoop voor Verbania en wijde omgeving en vervukt een regiofunctie. Naast de authentieke Italiaanse gemeenteleden, zijn er onder andere Afrikaanse, Oekraïense, Zuid-Amerikaanse, Russische en Aziatische kerkleden. Helaas beschikt de kerk momenteel niet over een eigen plek. De ruimte - waar in de zomermaanden ook Nederlandstalige kerkdiensten worden georganiseerd - wordt op de zondagochtenden gehuurd. Dit is kostbaar en doordeweekse activiteiten kunnen er niet worden georganiseerd. Een thuisbasis ontbreekt, terwijl dit juist zo belangrijk is voor deze gemeente.

Het verlangen is om met een eigen plek - nog meer dan nu - een baken van licht en hoop voor Verbania en de wijde regio te kunnen zijn. Een plek waar de zondagse samenkomsten gehouden kunnen worden en in de zomermaanden ook de Nederlandstalige diensten. Een plek voor doordeweekse bijeenkomsten - op meerdere avonden per week komen gemeenteleden samen in kleine groepen en elke woensdagavond is er een gebedsavond - voor jong en oud. En zeker ook een plek om hulp te bieden. Door een open thuis te zijn, door in de toekomst een voedsel-/kledingbank te starten, christelijk onderwijs aan te kunnen bieden en mensen in nood te helpen.

Een plek om Jezus zichtbaar te maken voor de vele Italianen die Hem nog niet kennen.

In 2021 kreeg de kerk de mogelijkheid een stuk grond met casco gebouw (zie foto hieronder) te kopen. Hier kan een fantastische plek gecreëerd worden; waar de zondagse kerkdiensten - en in de zomermaanden ook de Vakantiediensten Verbania - georganiseerd kunnen worden. Waar doordeweekse activiteiten kunnen plaatsvinden en waar mogelijkheden zijn om voedsel en kleding te verstrekken aan mensen in nood. In februari 2022 is de eerste aanbetaling voltooid waarbij gemeenteleden naar vermogen hebben bijgedragen en (ook Nederlandse) kerken, stichtingen en particulieren een aandeel hebben geleverd.

De tweede stap is om het casco gebouw en de grond daadwerkelijk in bezit te krijgen. De hoop is dat dit bedrag zo spoedig mogelijk betaald kan worden, maar uiterlijk half februari 2023, zodat grond en casco gebouw officieel in bezit van de kerk komen en er met de verdere bouw kan worden gestart.

Wanneer de grond met het casco gebouw is betaald, kan worden begonnen met de afbouw. Vanaf dit moment is het doel om het gebouw in de kortst mogelijke tijd in gebruik te kunnen nemen.

Missie Italië

Missione Italia

Jezus zichtbaar maken in Italië ~ www.missione.nl

Help de kerk van Verbania

Samen met de kerk van Verbania kunnen we een baken van licht en hoop zijn voor de vele Italianen die Jezus nog niet kennen. Het gebouw markeert hiermee het startpunt. De gemeente wil een thuis kunnen bieden voor de armen en mensen in nood. Zij geloven dat deze locatie niet voor hun eigen comfort bedoeld is, maar zijn ervan overtuigd dat God hen zegende om tot zegen te zijn voor Verbania en de wijde omgeving.

Kerken, ondernemers en particulieren worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Elke gift is meer dan welkom en betekent veel voor de gemeente van Verbania. Bid mee en ondersteun dit project met een gift.

Giften voor de kerk in Verbania worden verwerkt door CAMA Zending.
CAMA Zending is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans & Leida Borghuis via info@hansborghuis.nl of telefonisch via +31(0)612907320.

Chiesa New Life

Chiesa New Life Verbania is een kerk van zo'n 120 betrokken leden. De kerk is weliswaar klein, maar heeft een enorme impact. Lees meer

Stappenplan

Bekijk hier het stappenplan en de actuele status van het project. Het doel is het gebouw zo spoedig mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Lees meer

Mission Italy

Missione Italia

Sinds 2015 trekken we intensief op met de kerk van Verbania. We zijn hier zo'n vier tot vijf keer per jaar, om te spreken en te helpen de gemeente verder op te bouwen. De kerk van Verbania heeft een enorme impact en is een baken van licht en hoop voor de stad en wijde omgeving. Onze missie is om zout en licht te zijn, om Jezus zichtbaar te maken voor Italianen die Hem niet kennen. Daartoe willen we ook gemeenteleden toerusten, bemoedigen en helpen het christen-zijn uit te leven en hun geloof in Jezus onder woorden te brengen. Doe met ons mee om de liefde van Jezus in Italië uit te delen!