Stichting New Life New Beginning Holland

Wanneer iemand ons een paar jaar geleden zou hebben verteld dat we in Nederland een stichting zouden oprichten voor een Italiaanse kerk, dan hadden we diegene wel even verbaasd aangekeken. Toch is dit precies wat we onlangs hebben gedaan; ‘Stichting New Life New Beginning Holland’ is een feit. Inmiddels zijn we - samen met drie Italianen - de bestuurders van deze stichting.

Zoals bekend trekken we al jaren op met de kerk Chiesa New Life Verbania. De laatste jaren is deze samenwerking geïntensiveerd en zijn we vier tot vijf keer per jaar in Verbania om op verschillende manieren mee te helpen de kerk op te bouwen. De kerk bestaat voor een deel uit authentieke Italianen en een deel van de gemeente bestaat uit migranten. Zo zijn er kerkleden uit onder andere (!) Brazilië, Ethiopië, Kroatië, Nigeria, Oekraïne en Rusland. Vanwege hun werk - veel dingen gaan hier anders dan in Nederland - zijn veel leden niet in de gelegenheid elke zondag aanwezig te zijn in de kerkdiensten, dit maakt de doordeweekse bijeenkomsten extra belangrijk.

De gemeente heeft op dit moment geen eigen gebouw. Op de zondagen wordt een theater gehuurd waar de kerkdiensten gehouden worden, ook doordeweeks wordt hier af en toe zaalruimte gehuurd voor gebedsbijeenkomsten, grotere activiteiten en jongerenavonden. Het huren van deze ruimtes is kostbaar en doordeweeks ook niet altijd mogelijk. Daarnaast wil de gemeente - meer nog dan nu - maatschappelijk impact hebben. Door een voedselbank en kledingbank te starten en door christelijk onderwijs aan te bieden, dit is er op dit moment niet in Verbania.

Vorig jaar deed de kans zich voor een stuk grond met casco gebouw te kunnen kopen. Een geweldige kans om een eigen plek te kunnen creëren waar zondagse en doordeweekse samenkomsten gehouden kunnen worden. Maar ook om een plek te realiseren als baken van licht en hoop voor Verbani en omgeving. Er moest een eerste aanbetaling worden gedaan, met (extra) giften van gemeenteleden en hulp van buiten (waaronder giften uit Nederland) is inmiddels €140.000,- betaald voor de grond en het casco gebouw. De tweede betaling betreft een bedrag van €100.000,- waarbij de grond en het casco gebouw (zie foto hieronder) officiëel in het bezit van de kerk komen.

Kerkgebouw Verbania

Het betreffende bedrag van €100.000,- dient voor half februari 2023 voldaan te zijn. We kwamen eerder dit jaar in contact met een Nederlandse organisatie (Waarde voor je geld), die via crowdfunding investeerders verbindt aan passende projecten. Zij zijn bereid om een project via hun platform op te zetten, waardoor de kerk in Verbania dit bedrag kan lenen om zo de grond en het casco gebouw formeel op naam te krijgen. Vanwege Nederlandse regelgeving kan Waarde voor je Geld echter niet rechtstreeks zaken doen met een buitenlandse entiteit. Hiervoor moest dus een nieuwe Nederlandse Stichting in het leven worden geroepen.

We zijn ongelooflijk dankbaar dat we de juiste mensen - zoals een geweldige notaris die bereid was hierin mee te denken en te helpen - op ons pad kregen, die ons konden helpen en adviseren om deze nieuwe stichting op te richten en alle hiervoor benodigde zaken te regelen. Er komt nogal wat bij kijken en zonder de juiste hulp hadden we dit nooit kunnen doen. Inmiddels zijn aan het bestuur van 'Stichting New Life New Beginning Holland' drie Italianen toegevoegd: voorganger Donato di Lecce en nog twee mensen uit het leidersteam van de gemeente. Het doel van de nieuwe stichting is om met het bedrag dat via Waarde voor je Geld wordt geleend, de betaling in Italië voor de gemeente en het casco gebouw te kunnen voldoen. En om vervolgens - vanuit Italië - in maandelijkse termijnen de terugbetaling aan Waarde voor je Geld te voldoen.

Meer weten? Stuur dan een mailtje naar hans@hansborghuis.nl.

Volgende fase

Na aankoop van de grond en het casco gebouw is de volgende stap om zo snel mogelijk te starten met de daadwerkelijk bouw. Hoe eerder het gebouw in gebruik kan worden genomen, voor de zondagse diensten en doordeweekse bijeenkomsten, hoe liever. Vanaf dat moment hoeft er immers geen huur meer betaald te worden voor de ruimte in het theater.

Een aanzienlijk deel van de gemeente bestaat uit jongeren. Ook voor hen zou het nieuwe gebouw een uitkomst zijn, om hun eigen activiteiten te kunnen organiseren en elkaar op te zoeken.

Verder wil de kerk graag zo snel mogelijk kunnen beginnen met het opstarten van een kledingbank, voedselbank en inloop voor mensen in nood. Hier is veel behoefte aan en - belangrijk hierbij - het nieuwe pand is centraal gelegen. Een volgende stap is de wens om christelijk onderwijs aan te kunnen bieden vanuit het nieuwe gebouw. Op dit moment bestaat er geen mogelijkheid om in Verbania of omgeving christelijk onderwijs te kunnen volgen. De mensen om dit op te zetten zijn beschikbaar, de ruimte nu helaas nog niet.

Mogelijkheden om te helpen? Ideeën? Of vragen? Laat het ons weten via hans@hansborghuis.nl of via +31(0)612907320.