Hans werkte voor diverse christelijke organisaties: Stichting De Haven, Bijbelschool de Wittenberg, de IZB, Stichting Ontmoeting, Bright Fame en Alpha Nederland. Momenteel is hij verbonden aan The Christian and Missionary Alliance (CAMA). Lees meer op LinkedIn

Hans spreekt interkerkelijk in kerkdiensten en jeugd- en jongerendiensten. Hij traint en begeleidt kerken en organisaties, in binnen- en buitenland. Ook spreekt hij regelmatig tijdens evenementen en op conferenties. Daarnaast werkt Hans veel met jongeren, zoals studentenverenigingen en groepen in kerken.

Een deel van het jaar werkt Hans in Italië, onder andere om de kerk van Verbania te ondersteunen en trainen op het gebied van leiderschap, gemeenteopbouw, jeugdwerk en evangelisatie.  

Op de pagina Referenties is een overzicht te vinden waar Hans recent heeft gesproken of binnenkort hoopt te spreken.

"Hans is een bevlogen spreker die alle leeftijdsgroepen aanspreekt."  Marcel Kuckelkorn, Groot Nieuws Radio
 


Hans Borghuis

Identiteit, verandering, discipelschap, betekenisvol leven, leiderschap en levensstijl zijn onderwerpen waar Hans graag over spreekt en traint. Maar ook over thema's als liefde, relaties, vergeving, verkiezing, eenzaamheid, gerechtigheid en eenheid. Hans spreekt praktisch en is gericht op het leven in de realiteit en praktijk van elke dag. Vaak met gebruik van relevante voorbeelden en ervaringen, altijd met het oog op de toekomst die voor ons ligt. Hans heeft veel ervaring op het gebied van leiderschap, gemeenteopbouw, teamcoaching, kerkplanting, zending, evangelisatie en jeugd- en jongerenwerk.