Hier om licht te zijn...


Matteüs 5:13-16 (NBV)

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.Matthew 5:13-16 (MSG)

13 Let me tell you why you are here. You're here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your uesefulness and will end up in the garbage. 14-16 Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.

Missie

We worden gered op grond van ons geloof in Jezus. Daar is de Bijbel (o.m. Joh. 3:16, Rom. 10:9, Gal. 2:16 Ef. 1:7) helder over. De Bijbel zegt ook dat we als christenen iets van Jezus in ons hebben, dat we op Hem lijken (o.m. Rom. 8:29, 2Kor. 3:18, Fil. 2:5). Dit mag steeds meer zichtbaar worden in ons leven.

We willen jongeren en ouderen helpen en toerusten hun leven als christen concreet vorm te geven. Om het christen-zijn daadwerkelijk uit te leven. Daarom spreken we over actuele thema's die het leven van elke dag raken.

Zodat ons licht schijnt voor de mensen, ze onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de Hemel. Als zout van de aarde en licht in de wereld. (Matt.5:16)

Zo zal de wereld zien wie God is, zo zullen mensen de liefde van Jezus ervaren. Het is van belang te weten wat we geloven om dit vervolgens in de praktijk van elke dag te kunnen brengen.

We willen mensen toerusten, bemoedigen en helpen om het christen-zijn uit te leven en om uit te kunnen leggen wat het inhoudt te geloven. Dit doen we door te spreken in kerken, tijdens evenementen, voor verenigingen, diverse groepen en organisaties. En door korte of langere trajecten met kerken, gemeenten of groepen op te trekken, te trainen en te begeleiden.

Aanbod

Preekbeurten | interkerkelijk spreker en voorganger | lees meer
Cursus Nederland Zendingsland | getuigen in een 'geloof in jezelf cultuur' | lees meer
Kerktrajecten | maatwerk trajecten voor kerken | lees meer
Interactieve lezing Moderne slavernij dichtbij | voor verschillende doelgroepen | lees meer
Interactieve bijeenkomsten voor studentenverenigingen | lees meer
Jongerendiensten | met of zonder band | lees meer
Jeugddiensten | lees meer
Spreekbeurten | over diverse thema's en onderwerpen | lees meer
Zending en evangelisatie | lees meer
Coaching en begeleiding | neem contact op
Lezing Missie Italië | alles over Missione Italia | lees meer
Jongerengroepen | lees meer
Tour for Unity | een interactief programma voor kerken | lees meer
Trainingen | identiteit, discipelschap, verandering en andere onderwerpen | lees meer
Andere mogelijkheden | klik hier om contact op te nemen