Jeugddiensten & Jongerendiensten

Hans Borghuis is een inspirerende en enthousiaste spreker. Hans spreekt veel in kerkdiensten en in jeugddiensten en jongerendiensten, interkerkelijk. Ook spreekt Hans vaak voor jeugdgroepen, jongerengroepen en studentenverenigingen. Thema's van de diensten worden altijd in overleg afgestemd, dit kunnen onderwerpen zijn als: identiteit, discipelschap, bidden, geloofszekerheid, christelijke levensstijl, gerechtigheid of (levens)verandering. Maar Hans spreekt uiteraard ook over veel andere onderwerpen.

Hans werkte onder andere voor Bijbelschool de Wittenberg en ontwikkelde diverse trainingen en programma's, specifiek voor jongeren. De trainingen, spreekbeurten en de jeugd- en jongerendiensten worden door jongeren enthousiast ontvangen. Het interactieve karakter, het gebruik van sprekende en levendige voorbeelden en de aansluiting bij de jongerencultuur van nu, maakt dat de boodschap begrijpelijk is en de inhoud makkelijk blijft hangen. Trainingen worden o.a. gegeven aan groepen in kerken, op scholen en bij studentenverenigingen.

Alleen de spreker of complete invulling?

Wil je alleen Hans uitnodigen als spreker/voorganger dan kan dit natuurlijk. Ben je op zoek naar een complete invulling voor een jeugddienst of jongerendienst, dan is dit ook zeker mogelijk. Hans werkt veel samen met verschillende christelijke zangers, bands en koren met uiteenlopende genres. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

De Tour for Unity met Jildou Bakker

Een complete invulling voor een jeugddienst of jongerendienst

De polarisatie in de maatschappij is zogezegd een hot topic en gaat ook christelijk Nederland niet voorbij. In veel kerken speelt dit een grote rol; het is vaak lastig om met (jonge) gemeenteleden in verbinding te blijven. De kerkgang is minder vanzelfsprekend geworden en de vraag is of kerkdiensten nog voldoende relevant en aansprekend zijn. Wat heb je de rest van de week aan het bezoeken van een kerkdienst op zondag, wat kun je ermee in de praktijk van het leven van elke dag?

We introduceren een complete invulling voor kerkdiensten, jeugddiensten of jongerendiensten. Laagdrempelig, actueel en relevant, toegankelijk en eenvoudig te organiseren: de Tour for Unity. Geschikt voor ouderen, maar vooral voor jongeren. Tegen de polarisatie, op zoek naar verbinding, op een interactieve, en aansprekende manier. en invulling met eerlijke muziek - die raakt en binnenkomt - door Jildou Bakker en een inspirerende, verbindende en interactieve boodschap door Hans Borghuis. Met veel interactie en relevantie voor het leven van elke dag en voor het samen kerk-zijn.

Tour for Unity met Jildou BakkerEen positieve manier om iets in beweging te zetten in kerk of gemeente.
Voor kerkdiensten, jeugddiensten, jongerendiensten, gezinsdiensten of andere bijeenkomsten.

Neem contact op voor meer informatie of om te boeken