MISSIONE ITALIA
Hans & Leida Borghuis

Sinds 2015 trekken we intensief op met de kerk van Verbania aan het Italiaanse Lago Maggiore. Met regelmaat zijn we in Italië om te ondersteunen bij de opbouw van de gemeente en om te spreken en te trainen. Het voorgangersechtpaar - Donato en Antonietta Di Lecce (foto) - kennen we inmiddels goed, net als veel van de gemeenteleden. We hebben grote bewondering voor hun enthousiasme, hun inzet, hun liefde voor God en liefde voor mensen.

Helaas zijn er maar erg weinig Italianen die de boodschap van Jezus en het goede nieuws van het evangelie kennen. In Italië is sprake van veel bijgeloof. Minder dan 1,5% van de bevolking is protestants/evangelisch christen. Dit maakt de positie van de weinige protestants/evangelische kerken erg belangrijk. De kerk van Verbania heeft dan ook een enorme impact op de stad en de wijde omgeving.

Voor gemeenteleden is het een hele bewuste keuze om bij de kerk te horen. Vaak zijn ze de enige christen in hun omgeving, soms de enige in hun gezin. De groeiende kerk van Verbania is in de wijde regio bekend. Mensen rijden soms een uur of langer om een kerkdienst of doordeweekse bijeenkomst bij te wonen.

De kerk wil een baken van licht en hoop voor Verbania en wijde omgeving zijn. Door de zondagse samenkomsten en doordeweekse ontmoetingen voor jong en oud, maar zeker ook door een thuis te bieden voor mensen in nood. Een plek waar mensen die hulp nodig hebben geholpen worden.

Samen Jezus zichtbaar maken in Italië.
Ga hier naar de website van CAMA Zending of lees hieronder hoe je mee kunt doen.

Jezus zichtbaar maken in Italië

Begin 2022 kwam de vraag om meer frequent ondersteuning te bieden. We voelen ons sterk geroepen hier gehoor aan te geven. In de eerste plaats omdat ons hart uitgaat naar de gemeente en naar de vele Italianen die Jezus niet kennen. Maar zeker ook omdat diverse gebeurtenissen en woorden ons steeds in deze richting wijzen.

In overleg met de leiding van de gemeente zijn we minstens vier periodes - van een aantal weken - per jaar in Italië. Juist op deze manier kunnen we op dit moment de meeste impact hebben. Zo kunnen we qua frequentie en besteedbare tijd echt van betekenis zijn en meewerken aan het verder opbouwen van de gemeente en toerusten van gemeenteleden. We haken aan bij het jongerenwerk, helpen bij het opzetten van evangelisatieactiviteiten (zoals de Alpha-cursus) etc. Ook bieden we ondersteuning rond de plannen voor een eigen gebouw voor de kerk. Verder faciliteren we, in samenwerking met CAMA-collega's in Milaan en een Zwitsers project in Verbania, missiereizen voor Nederlandse jongerengroepen.

Onze missie in Italië is om zout en licht te zijn, om Jezus zichtbaar te maken voor Italianen die Hem niet kennen. Daarvoor willen we gemeenteleden toerusten, bemoedigen en ondersteunen om het christen-zijn uit te leven in daden en het geloof in Jezus onder woorden te brengen. Daarbij geloven we sterk in de kracht van de lokale christenen - die zelf de taal, cultuur en mensen het beste kennen - en de lokale gemeenschap.

We werken nauw samen met CAMA Zending, een geregistreerde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze registratie is het voor donateurs mogelijk om giften bij de inkomstenbelasting (gedeeltelijk) af te trekken.

Help mee om de liefde van Jezus in Italië uit te delen

De missie voor Italië kost ons de nodige tijdsinvestering en dat hebben we er uiteraard graag voor over. Deze missie brengt ook financiële uitdagingen met zich mee. Doordat we gedurende de periodes in Italië minder regulier kunnen werken, met reis- en verblijfskosten te maken hebben, kosten maken voor de huur van ruimtes voor activiteiten etc. Het mag ons privé - ook financieel - wat kosten, maar al met al betreft het een fors bedrag op jaarbasis. Dit kunnen we niet alleen dragen.

We zijn afhankelijk van partners. Mensen die naast ons staan in gebed en met financiën. Mensen die op deze manier betrokken willen zijn bij het werk in Italië, mensen die het belangrijk vinden dat de liefde van Jezus gebracht wordt waar Hij het minst gezien wordt.

Financieel partnerschap verloopt via CAMA Zending.
Je kunt hier je gift overmaken via de website van CAMA Zending.

Maak je liever zelf een (regelmatige) gift over, dan kan dat op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48
t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen en o.v.v. Hans & Leida Borghuis.

Denk je op een andere manier iets bij te kunnen dragen aan het werk in Italië? Neem dan contact met ons op.

Nieuws & gebedspunten

Wil je op de hoogte worden gehouden van ons werk in Italië en wil je concrete gebedspunten in je mailbox ontvangen? Stuur dan een email naar hans@hansborghuis.nl.

Uitnodigen

Wil je een persoonlijk gesprek voor meer informatie of wil je ons uitnodigen voor een gemeenteavond, kerkdienst of andere bijeenkomst? Neem hier contact met ons op.

Kom naar Italië

Kom zelf naar Italië om kennis te maken met de kerk en het werk. Voor (jongeren)groepen zijn er diverse mogelijkheden om een (missie)reis te maken.
Neem contact op.